oto
fundacja

English

o nas

oto fundacja powstała w 2023 roku z inicjatywy czterech artystek, aktywistek i organizatorek życia kulturalnego: Ani Karpowicz, Alicji Kieruzalskiej, Marty Piórkowskiej i Agaty Krystek.

oto fundacja, mimo, że jest młodą organizacją pozarządową, organizuje, reprezentuje i wspiera wartościowe projekty muzyczne, wielokrotnie nagradzane w środowisku muzycznym i angażujące liczne grupy odbiorców, między innymi festiwal WarszeMuzik.

oto fundacja ma na celu wnosić do polskiego i międzynarodowego środowiska muzycznego projekty oparte na programowaniu narracyjnym, które łączy w sobie najwyższy poziom artystycznych wykonań z angażującym opowiadaniem historii i świadomością społecznej odpowiedzialności muzyki.

W oto fundacji ważną rolę odgrywa wspieranie osiągnięć artystycznych kobiet w tym w szczególności artystek kompozytorek i wykonawczyń z dziedziny muzyki klasycznej i współczesnej, czego przykładem mogą być prowadzone w fundacji projekty „Daughters” (Poldowski String Quartet), czy „TOVA” (Ania Karpowicz).

oto fundacja (oto w języku japońskim oznacza dźwięk) od początku swojego istnienia kieruje swoje działania również poza granice Polski, mając na celu budowanie długoletnich, owocnych i wzajemnych współprac z instytucjami i artystami działającymi w Europie i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Japonii. Pierwszym i premierowym szeroko zakrojonym programem zagranicznym oto fundacji jest „droga dō” łącząca Polskę, Izrael i Japonię poprzez szlak uchodźczy polskich Żydów uratowanych w 1940 roku dzięki zaangażowaniu Chiune Sugihary i Tadeusza Romera.

W oto fundacji kuratorki szczególną wagę przykładają do empatii kontekstualnej, która pozwala umiejscawiać wydarzenia muzyczne w przestrzeniach nieoczywistych, przemawiających do wyobraźni odbiorcy, a jednocześnie opowiadających własne, niemuzyczne historie. Wśród planowanych projektów oto fundacji znajduje się więc pierwsza w historii misja muzyczna site-specific na Antarktydę, czy wędrowny cykl koncertów z muzyką Karola Szymanowskiego w tatrzańskich schroniskach („Szymanowski na szlaku”).

Dlaczego programujemy narracyjnie?

Wyniki badań publiczności w Europie są nieubłagane – liczba odbiorców muzyki klasycznej, zainteresowanych uczestnictwem w XIX-wiecznym decorum i wychowanych do uczestnictwa w tradycyjnych formach prezentacji muzycznych, stale się zmniejsza. Młode pokolenia rozpoczynające swój świadomy udział w życiu kulturalnym w większości odbierają klasyczne koncerty jako formę konserwatywnego eskapizmu przeznaczoną dla starszych generacji. Pokolenia Z i Alfa są natomiast czułe na aktualne tematy społeczne, w dużym stopniu gotowe do zaangażowania i ciekawe nowych doświadczeń. oto fundacja realizując projekty programowane narracyjnie nie tylko wnosi nowe formy odbioru muzyki klasycznej i współczesnej dla grona melomanów i znawców, ale pozyskuje nowych, młodych, zaangażowanych słuchaczy, którzy na wydarzenia muzyki klasycznej trafiają nie dzięki powiązaniu z instytucją filharmonii, lecz przez żywy, poruszający i ważny dla nich kontekst.

Jeśli chcesz muzykę klasyczną przeżyć, a nie tylko wysłuchać – serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych działań i uczestnictwa w naszych wydarzeniach!

projekty

WarszeMuzik

warszemuzik.org

Pod skrzydłami oto fundacji rozwija swoją działalność festiwal WarszeMuzik, ujęty w laudacji Paszportu Polityki 2020 w kategorii muzyka poważna dla pomysłodawczyni festiwalu Ani Karpowicz.

WarszeMuzik to jedyny w Polsce festiwal muzyki klasycznej realizowany w przestrzeni publicznej, w którym zdegradowane tereny miejskie – podwórka kamienic ostańców na terenie byłego getta – stają się nie tylko głęboko poruszającą scenografią dla wykonywanej muzyki, ale także samodzielnym aktorem odgrywającym ważną rolę w programowanych narracyjnie koncertach.

WarszeMuzik to muzyka klasyczna Żydów Polskich grana w podwórkowej atmosferze koncertowania domowego, z ich najwybitniejszym przedstawicielem – Warszawianinem Mieczysławem Wajnbergiem. Nie mogąc przywrócić do życia miasta, które zginęło, WarszeMuzik przywołuje jego niematerialne dziedzictwo. Utwory Tadeusza Kasserna, Aleksandra Tansmana, czy Andrzeja Czajkowskiego budzą opowieść o Warszawie kiedyś i dziś. WarszeMuzik to jednak nie tylko festiwal archiwaliów, muzykę przedwojennej Północnej Dzielnicy można usłyszeć w szerokim kontekście muzyki klasycznej XIX i XX wieku. Co roku przy festiwalu pracuje kompozytor-rezydent tworząc utwór dedykowany inicjatywie. Kuratorzy naprzemiennie zapraszają do współpracy kompozytorów z Polski (Agnieszka Stulgińska, Andrzej Karałow, Aleksandra Kaca), Izraela (Aviya Kopelman, Yair Klartag) i Wielkiej Brytanii (Matthew Shlomowitz).

Kuratorami WarszeMuzik są Ania Karpowicz i Marek Bracha, a koordynatorem festiwalu jest Radosław Wójcik.

Daughters

oto fundacja wspiera rozwój artystyczny kwartetu smyczkowego Poldowski String Quartet pracującego w składzie: Marta Piórkowska, Agata Krystek, Damian Kułakowski, Mateusz Błaszczak.

Zespół rozpoczął swoją działalność debiutem na festiwalu WarszeMuzik 2023, ale ma już na swoim koncie entuzjastyczne recenzje i III miejsce na Virtuoso International Music Awards w Londynie. Poldowski String Quartet jako jeden z dwóch młodych kwartetów smyczkowych został wyłoniony w drodze międzynarodowego konkursu do udziału kursach mistrzowskich prowadzonych przez wiodący na scenach światowych Belcea Quartet.

W 2025 roku ukaże się pierwsza płyta kwartetu, łącząca pod tytułem „Daughters” twórczość patronki zespołu, niezwykłej osobowości muzycznej i córki Henryka Wieniawskiego – Irene Poldowski z utworami smyczkowymi znakomitej kompozytorki Roxanny Panufnik, córki Sir Andrzeja Panufnika.

Polska muzyka klasyczna ma w swych annałach wiele znakomitych postaci kobiecych, tak się składa, że dwie z nich są córkami dwóch legendarnych, polskich kompozytorów: Henryka Wieniawskiego i Sir Andrzeja Panufnika. Ich muzykę interpretuje program i płyta „Daughters”. Kompozytorki łączy polskie pochodzenie, silne związki z Wielką Brytanią i sukces w wyjściu z cienia Ojców dzięki ekspresji ich własnych, wielkich artystycznych osobowości.

TOVA

tovaproject.art

oto fundacja jest producentem płyty TOVA, której materiał muzyczny ukazał się w okresie pandemii w 2020 roku w formie cyber-recitalu dla Columbia University Music Department w Nowym Jorku. Projekt zrealizowany na zaproszenie jednego z najwybitniejszych żyjących kompozytorów – Georga Friedricha Haasa, wspierał Instytut Adama Mickiewicza, a identyfikacja wizualna programu była nominowana do nagrody Polish Graphic Design Awards. TOVA w wersji koncertowej gościła na scenach festiwali muzyki nowej w Niemczech, Norwegii i Polsce. Premiera płyty TOVA zaplanowana jest na 14 czerwca 2024 roku.

Multimedialny recital fletowy TOVA to efekt bliskiej współpracy flecistki Ani Karpowicz z młodymi kompozytorkami: Martą Śniady, Niną Fukuoką, Aleksandrą KacąTeoniki Rożynek. Każda z artystek, podejmując temat poszukiwania źródeł tożsamości, włożyła w utwory i interpretacje swoje osobiste doświadczenia, które – tak się złożyło – są doświadczeniami kobiet.

TOVA to także wspólne poszukiwania solistki oraz kompozytorek wokół wartości brzmieniowych fletu – zarówno akustyczne, związane z poszerzaniem i opracowywaniem współczesnych technik wykonawczych, jak i elektroniczne, związane z różnorodnymi technikami przetwarzania dźwięku żywego oraz nagranego.

Szymanowski na szlaku

oto fundacja jest koproducentem projektu „Szymanowski na szlaku”, realizowanego we współpracy z fundacją Kolektyw Dźwięku. Pomysłodawcą inicjatywy jest waltornista Łukasz Łacny.

(schroniska) to społeczne strefy bezcłowe, gdzie – choćby na dwa kwadranse – wszyscy stają się sobie równi: ci, co podchodzą z dołu, i ci, co schodzą z góry (Łukasz Gorczyca, Dwutygodnik, 2024)

Karol Szymanowski, w którego twórczości podhalański folklor i przyroda odegrały ogromną rolę, wychodzi z sal koncertowych i wraca do źródeł inspiracji – na górski szlak. Muzyka kameralna, od wieków praktykowana w formacie domowego muzykowania, zagości w schronisku PTTK Murowaniec, skierowana zarówno do melomanów, jak i lokalnej społeczności. Koncert muzyki klasycznej w schronisku stanie się interwencją w tkankę „społecznej strefy bezcłowej”, a muzyka zyska swój pierwotny kontekst i dzięki niemu zabrzmi jako bliska, dostępna, „stąd”.

Projekt „Szymanowski na szlaku” zakłada autorskie opracowanie i premierę pieśni Karola Szymanowskiego. Opiekę artystyczną nad premierą obejmą Ania Karpowicz i Łukasz Łacny, solistką będzie Maniucha Bikont, wokalistka głęboko zaangażowana w muzykę źródeł, aranżacje wykonają renomowani polscy artyści muzycy, a opracowania pieśni Szymanowskiego dokona uznany kompozytor Nikola Kołodziejczyk.

Misja i cele

Głównym celem działalności oto fundacji jest wspieranie rozwoju sztuki, kultury oraz inicjatyw społecznych poprzez organizację różnorodnych wydarzeń artystycznych, warsztatów oraz programów edukacyjnych w dziedzinie muzyki klasycznej i współczesnej.

Nasza misja

Naszą misją jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo poprzez popularyzację wartości kultury i sztuki. Zależy nam na podnoszeniu kultury muzycznej poprzez realizację wydarzeń, które umożliwiają odbiorcom zróżnicowane formy uczestnictwa w prezentacjach muzyki klasycznej i współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania twórczości artystów polskich.

Przez nasz wkład i zaangażowanie chcemy wspierać i promować wartościowe działania artystyczne w obszarze muzyki klasycznej i współczesnej, ale również te z pogranicza sztuk (literatura, teatr, film, sztuki wizualne, performans, nowe media) przyczyniające się do upowszechniania nowoczesnych form prezentacji muzycznych i dźwiękowych, czułych na kontekst historyczny, społeczny i kulturowy.

Nasze cele

  • Wspieranie, promowanie i upowszechnianie wykonawstwa twórczości w obszarze muzyki klasycznej, współczesnej, improwizowanej i nowej, w tym form na pograniczu sztuk oraz multimedialnych z wiodącą rolą dźwięku.
  • Wspieranie artystów muzyków zajmujących się muzyką klasyczną i współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem wykonawców zaangażowanych w poszukiwanie nowych form prezentacji muzycznych – ich rozwoju zawodowego i naukowego.
  • Promowanie twórczości polskich artystów muzyków, kuratorów i kompozytorów za granicą.
  • Popularyzacja muzyki klasycznej i współczesnej poprzez działania kulturalne, a także społeczne, naukowe i edukacyjne.
  • Wspieranie i promowanie działań artystycznych z pogranicza sztuk (literatura, teatr, film, sztuki wizualne, performans, nowe media) przyczyniających się do upowszechniania nowoczesnych form prezentacji muzycznych i dźwiękowych, czułych na kontekst historyczny, społeczny i kulturowy.
  • Wspieranie i popularyzowanie działalności edukacyjnej przyczyniającej się do popularyzacji muzyki klasycznej i współczesnej, w tym w szczególności kompozytorów polskich – w różnych grupach wiekowych, społecznych i etnicznych.
  • Wspieranie i popularyzowanie działalności w zakresie kultury na rzecz osób z niepełnosprawnościami – upowszechnianie ich udziału w wydarzeniach kulturalnych, w tym w szczególności muzycznych.
  • Podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży, w tym szczególności wiedzy o muzyce i kompetencji w zakresie interpretowania tekstów kultury związanych z muzyką.
  • Promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej osób ze szczególnymi potrzebami.

Pobierz statut

Zespół

Ania Karpowicz

aniakarpowicz@otofundacja.org

Flecistka, kuratorka, aktywistka. Absolwentka Hochschule für Musik Detmold i Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Laureatka Paszportu Polityki 2020 w kategorii Muzyka Poważna. Uczestniczka Fellowship Programme przy Europejskiej Radzie Muzycznej 2022-2024.

Założycielka Hashtag Ensemble. Współkieruje kooperatywą programując wydarzenia, koncertując, a także angażując się w inicjatywy improwizatorskie i edukacyjne. Współprowadzi Przestrzeń Muzyki Współczesnej Hashtag Lab w Warszawie jako kuratorka pasma repertuarowego oraz AżTak Festiwalu.

Ania Karpowicz specjalizuje się w projektach z obszaru muzyki klasycznej i współczesnej realizowanych we współpracy ze społecznościami lokalnymi. W 2017 roku zainicjowała wraz z pianistą Markiem Brachą festiwal WarszeMuzik goszczący z muzyką kameralną w podwórkach kamienic ocalałych na terenie byłego getta warszawskiego. Jest także współzałożycielką powstałego w 2020 roku Instytutu Mieczysława Wajnberga.

Alicja Kieruzalska

alicjakieruzalska@otofundacja.org

Fagocistka. Absolwentka Hochschule für Musik w Stuttgarcie i Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.

Jako kameralistka oraz muzyk orkiestrowy koncertowała w większości krajów Europy, w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii i Egipcie. Od 2010 r. pierwsza fagocistka NFM Filharmonii Wrocławskiej.

Założycielka, inspiratorka działań i członkini jednego z zespołów Narodowego Forum Muzyki: LutosAir Quintet, od dziesięciu lat jednego z najbardziej aktywnych i wszechstronnych zespołów dętych w Polsce.

Od ośmiu lat współorganizuje zielonogórski festiwal instrumentów blaszanych: CORNO – Brass Music Festival, który jest połączeniem koncertów, wykładów i warsztatów instrumentalnych dla kilkudziesięciu kursantów z całego świata.

Ukończyła Kurs Redakcji Merytorycznej w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek. Wykłada na Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Marta Piórkowska

martapiorkowska@otofundacja.org

Skrzypaczka, kameralistka, pedagożka. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, laureatka wielu konkursów skrzypcowych.

Od lat związana z muzyką kameralną, w tym szczególnie blisko z muzyką współczesną. W latach 2014-2020 była 2 skrzypaczką kwartetu Nostadema, z którym dokonała licznych prawykonań utworów polskich kompozytorów. W 2022 roku nagrała z pianistą Wojciechem Świętońskim płytę z twórczością Stanisława Wisłockiego, która została nominowana do nagrody Fryderyk.

Od 2016 roku jest członkinią zespołu Hashtag Ensemble, który specjalizuje się w wykonawstwie muzyki nowej. W 2023 roku dołączyła do Grupy Kreatywnej zespołu, w której zajmuje się również produkcją wydarzeń artystycznych.

Od 2022 roku współtworzy Poldowski String Quartet, którego jest prymariuszką. Angażuje się w działalność edukacyjną mającą na celu popularyzację muzyki współczesnej wśród dzieci i młodzieży, prowadzi między innymi autorski projekt Młoda Akademia Hashtag Ensemble w Przestrzeni Muzyki Współczesnej Hashtag Lab w Warszawie.

Od 2013 roku prowadzi klasę skrzypiec w Zespole Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie.

Agata Krystek

agatakrystek@otofundacja.org

Skrzypaczka, kameralistka. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec prof. Jana Staniendy. Laureatka konkursów skrzypcowych w Polsce i za granicą.

W 2019 roku członkini Orkiestry Symfonicznej Centralnego Konserwatorium w Pekinie, z którą w tym samym roku odbyła trasę w USA występując w Carnegie Hall. Należy do Chopin Chamber University Orchestra, z którą w 2023 roku koncertowała w Chicago. W 2020 roku dołączyła do programu Akademii Orkiestrowej NFM we Wrocławiu.

Od 2021 roku związana z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa w Warszawie. W 2022 roku rozpoczęła regularną współpracę z orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, z którą miała okazję występować podczas Expo w Dubaju, w Hiszpanii oraz USA. Artystka prowadzi aktywną działalność koncertową zarówno jako kameralistka jak i muzyk orkiestrowy. Członkini Poldowski String Quartet. Od 2024 roku związana z Przestrzenią Muzyki Współczesnej Hashtag Lab.

Kontakt

oto fundacja
kontakt@otofundacja.org
+48 505 335 175

KRS: 0001082839
NIP: 1133122659
REGON: 52754766700000
ul. Stalowa 27 lok. 3
03-425 Warszawa

adres korespondencyjny:
oto fundacja
ul. Kaliny Jędrusik 1 lok. 8
01-748 Warszawa

Chcesz wesprzeć nasze działania?

Zostań mecenasem kultury,
a przekazaną darowiznę odpisz od podatku:
nazwa banku: mBank
numer konta: 24 1140 2004 0000 3202 8454 3901

Przekaż 1,5% podatku:
KRS: 0000507234
cel szczegółowy: 85473